SrpskiEnglish

» REFERENCE
 

A) POSLEDNJIH GODINA preduzeće Pro-Inženjering d.o.o. je učestvovalo u sledećim poslovima:

  Projektovanje:

 • Izrada Glavnih Projekata rehabilitacije 54 betonskih mostova na pruzi Vrbnica-Bar,
 • Izrada Glavnih Projekata pojačanog održavanja državnog puta IA-3 (6 mosta),
 • Izrada Glavnih Projekata pojačanog održavanja državnog puta IB-21 deonica Ruma-Irig (4 mosta) i deonica Požega Ivanjica (4 mosta),
 • Izrada Glavnog Projekta sanacije oštećenja čelične konstrukcije oba raspona mosta “Trebaljevo” na km 334+673.68 na pruzi Vrbnica-BAR u Crnoj Gori,
 • Tehnička kontrola tehničke dokumentacije rehabilitacije puta sa objektom za 12 mostova,
 • Elaborat popravke mosta preko reke Dumače na raskrsnici državnih puteva IB reda broj 21 i 26,
 • Glavni projekat rehabilitacije mosta preko postojećeg puta za Meljak na državnom putu IB-22,
 • Projekat podupiranja kolovozne ploče i popravke pešačke ograde mosta preko reke Jasenice na državnom putu II reda br.149,
 • Elaborat popravke drumskog mosta preko Brestove reke na državnom putu IA reda br. 2 na km. 280+608,
 • Osnivanje segmenta «Nosivost mostova» za 10 mostova,
 • Glavni projekti dva železnička cevasta propusta na km. 318+600 i 318+730 pruge Beograd-Niš-Preševo, deonica Niš-Tabanovci,
 • Elaborati popravke dva drumska propusta na državnom putu IB reda br. 16, deonica Mali Požarevac-Mladenovac, na km 0+768 i 1+975,
 • Glavni projekat rehabilitacije drumskog mosta preko reke Kutinske na nekategorisanom putu u naselju Marina Kutina,
 • Izrada Glavnih projekata rehabilitacije 24 železnička propusta na pruzi Niš-Dimitrovgrad,
 • Izrada Glavnih projekata 13 prednapregnutih betonskih mostova na autoputu E-763 na deonici Obrenovac-Ub,
 • Izrada statičkog proračuna, planova oplate i armature za 3 mosta na Koridoru 10 na deonici Gornje Polje-Caričina dolina
 • Izrada statičkog proračuna, planova oplate, detalja i armature za mostove preko Južne Morave na petlji Predejane,
 • Izrada Glavnih projekata jednog mosta i dva propusta na pruzi Beograd-Niš-Preševo, deonica Niš-Tabanovci i jednog drumskog mosta na servisnom paralelnom putu u lokalitetu novog železničkog mosta,
 • Izrada Glavnog projekta sanacije propusta u km 368+747 pruge Beograd-Niš-Preševo,
 • Projekat radova na redovnom održavanju drumskog propusta na putu R-227,
 • Projekat – Utvrđivanje nosivosti postojećeg mosta preko Gradačke reke na putu R-233,
 • Projekat radova na redovnom održavanju mosta preko Gradačke reke na putu R-233,
 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije mostova na regionalnom putu R-116 i mosta preko reke Brvenice na magistralnom putu M-22
 • Izrada Glavnog projekta sanacije mosta preko reke Tamiš kod Farkaždina,
 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije mosta preko reke Grze V,
 • Izrada Glavnih projekata sanacije mostova preko reka: Jasenice, Kolubare, Tamnave i Jadar,
 • Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izvođenja radova na rehabilitaciji mostova preko reke Ribnice u Kraljevu,
 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije mosta preko reke J.Morave (ID 10993) na državnom putu II reda R-223 na km.161+227,deonica puta Vranje-Barelić,
 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije mosta preko Tačević potoka na M-25.1 brana HE Đerdap-Požarevac,
 • Izrada tehničke dokumentacije za Form Traveler System (FT) novog mosta “Beška“ preko reke Dunav.

  Izvođenje radova:

 • Izvođenje radova na podupiranju mosta preko reke Misače na državnom putu IIA-151 (2019 godina),
 • Izvođenje radova na podupiranju mosta preko Musine reke na državnom putu IIA-179 (2019 godina),
 • Izvođenje radova na rehabilitaciji mosta preko reke Banjštice na državnom putu IIB-442 (2019 godina),
 • Izvođenje radova na rehabilitaciji mosta preko reke Tamnave na državnom putu IIB-340 (2019 godina),
 • Obnova pešačke staze na mostu preko reke Bjelice na državnom putu IIA-196 na km 0+150 deonica: Lis-Kravarica (2019 godina),
 • Montaža gazišta pešačke staze sa potkonstrukcijom na Pančevačkom mostu preko reke Dunav u Beogradu (2019 godina),
 • Izvođenje radova na rehabilitaciji mosta preko reke Dumače na raskrsnici državnih puteva IB-21 i 26 (2018 godina),
 • Izvođenje radova na popravci elemenata čeličnog mosta na km 32+079,61 u sklopu radova na rehabilitaciji i modernizacije železničke pruge Resnik-Valjevo (2017 godina),
 • Detaljni vizuelni pregled 106 tunela na pruzi Vrbnica-Bar u Crnoj Gori (2016-2017 godina),
 • Izvođenje radova na sanaciji čelične konstrukcije železničkog mosta "Trebaljevo" u km 334+673,68 pruge Vrbnica-Bar (2016 godina),
 • Izvođenje radova na rehabilitaciji čeličnog železničkog mosta "Morača" na pruzi Vrbnica-Bar (2016 godina),
 • Izvođenje radova na rehabilitaciji tri čelična železnička mosta "Most br. 6", "Ljuboviđa" i "Tanki Rt" na pruzi Vrbnica-Bar (2015-2016 godina),
 • Detaljni vizuelni pregled 90 betonskih mostova na pruzi Vrbnica-Bar u Crnoj Gori (2014-2015 godina),
 • Detaljni vizuelni pregled 15 čeličnih mostova na pruzi Vrbnica-Bar u Crnoj Gori (2014 godina),
 • Podupiranje kolovozne ploče i popravka pešačke ograde mosta preko reke Jasenice na državnom putu II reda br.149 kod Jarmenovaca,
 • Izvođenje radova na rehabilitaciji mosta preko Južne Morave u Vranju na državnom putu R-223,
 • Izvođenje radova na održavanju mosta preko reke Kolubare kod Lajkovca,
 • Izvođenje radova na održavanju mosta preko reke Jasenice kod Jarmenovaca,
 • Izvođenje radova na održavanju mosta preko reke Toplice u Doljevcu,
 • Radovi na održavanju visećeg mosta preko reke Uvac kod Sjenice,
 • Izvođenje radova na sanaciji mosta u km 194+194 pruge Beograd-Niš,
 • Radovi na održavanju mosta preko reke Banjštice na putu R-239 kod Vranjske Banje,
 • Izvođenje radova na sanaciji nosača energetskih kablova na Starom savskom mostu u Beogradu.
 • Izvođenje radova na zakivanju radnih kola mlina za rudarski basen "Kolubara".
 • Izvođenje radova na zakivanju rotornog bagera SRs1300 u Zeokama (9300 zakovica).

B) OSTALI POSLOVI na kojima je preduzeće Pro-Inženjering d.o.o. učestvovalo od svog osnivanja:

  Železnički mostovi i propusti – glavni projekti, projekti sanacije, ispitivanja...

 • Ispitivanje pod probnim opterećenjem i kategorizacija mostova pruge Pragersko – Središće u km: 16+500, 16+820 i 28+381,
 • Ispitivanje pod probnim opterećenjem i kategorizacija mostova pruge   Celje – Velenje u km : 27+849, 31+328, 32+298 i 34+954,
 • Ispitivanje pod probnim opterećenjem i kategorizacija mostova pruge   Celje – Maribor u km : 543+906, 544+425, 544+744 i 571+847,
 • Ispitivanje pod probnim opterećenjem i kategorizacija mosta pruge Zabok – Stranje u km 42+294,
 • Izrada kontrolnog statičkog proračuna i projekta sanacije železničkog mosta u km.186+228 pruge Beograd-Niš,
 • Izrada kontrolnog statičkog proračuna i  projekta sanacije železničkog mosta u km.185+341 pruge Beograd-Niš,
 • Izrada kontrolnog statičkog proračuna sa uređenjem gornjeg stroja železničkog  mosta u km.86+623 pruge Beograd-Niš,
 • Izrada projektne dokumentacije postojećeg stanja čeličnog mosta na km.212+110 pruge Šargan Vitasi-Mokra Gora,
 • Izrada projekta sanacije mosta u km.32+082 pruge Beograd-Bar,  
 • Glavni projekat železničkog mosta u km. 31+470 pruge Markovac-Resavica,
 • Glavni projekti čeličnih železničkih provizornih mostova dužine 9,5m i 12,3m za višestruku upotrebu,
 • Glavni projekat sanacije železničkog  propusta u km.368+747 pruge Beograd-Niš-Preševo-d.g.
 • Glavni projekti sanacije propusta na pruzi Niš-Dimitrovgrad u km:
 • 19+863; 17+882; 16+502; 16+057; 19+972; 29+048; 28+657; 25+485; 21+444; 19+355; 23+219; 30+408; 38+920; 49+412; 55+064; 20+537; 21+089; 46+927; 48+760; 51+243; 52+128; 55+463; 60+413; 50+602.
 • Glavni projekat železničkog propusta u km 0+525,74 devijacije pruge Beograd-Niš-d.g. Makedonije u Grdeličkoj  klisuri.
 • Glavni projekat železničkog propusta u km 0+955,09 devijacije pruge Beograd-Niš-d.g. Makedonije u Grdeličkoj klisuri.

  Železnički mostovi i propusti – izgradnja novih, sanacija, rekonstrukcija...

 • Demontaža postojećeg i montaža novog čeličnog mosta raspona L=6,60 m (most izradio Pro-inženjering) u km 172+068 pruge Beograd-Niš,
 • Izrada dva provizorna mosta za železnički saobraćaj raspona L=9,50 m i jednog provizornog mosta raspona L=12,50 m,
 • Izrada i montaža novog čeličnog mosta raspona L=18,80+12,80 pruge Beograd-Vršac-Drž.gr.
 • Radovi na sanaciji mostova ''Pivnica'' L=80,0 m i ''Lučica 2'' L=100,0 m posle bombardovanja 1999. godine, na pruzi Lapovo-Kosovo polje,
 • Rekonstrukcija čeličnog železničkog mosta u km 202+510 pruge Lapovo-Kosovo Polje,
 • Demontaža postoječeg i montaža novog čeličnog mosta raspona L=16,0 m (most izradio Pro-inženjering) u km 52+200 pruge Ruma-Šabac-Zvornik,
 • Sanacija čeličnog mosta preko Morave (Ćuprijski most) raspona L=3x81,34 m u km 146+612 pruge Beograd-Niš,
 • Rekonstrukcija drumsko-železničkog mosta preko reke Tamiš kod Tomaševca L=3x39,84 m,
 • Sanacija čeličnog železničkog mosta L=21,0 m u km 275+119 uskokolosečne pruge Mokra Gora-Državna granica,
 • Sanacija čeličnog železničkog mosta preko Kutinske reke L=20,74 m u km 8+641 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Sanacija čeličnog železničkog mosta preko Nišave L=51,20 m u km 13+056 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Sanacija čeličnog železničkog mosta preko reke Nišave L=62,0 m u km 23+509 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Sanacija čeličnog žel. mosta preko autoputa L=17,78 m u km 30+908 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Sanacija čeličnog žel. mosta u Crvenoj Reci L=21,25 m u km 35+652 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Sanacija čeličnog železničkog mosta preko Mokranjske reke L=18,36 m u km 44+392 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Sanacija čeličnog železničkog mosta preko reke Nišave L=61,20 m u km 56+431 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Sanacija čeličnog železničkog mosta preko Temske reke L=51,80 m u km 64+201 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Sanacija čeličnog železničkog mosta preko reke Nišave L=55,90 m u km 66+237 pruge Niš-Dimitrovgrad,
 • Rekonstrukcija armirano-betonskog mosta u km 18+136 pruge Beograd-Pančevo glavna,
 • Rekonstrukcija armirano betonskog mosta u km 31+470 pruge Markovac-Resavica,
 • Sanacija armirano-betonskog mosta u km 66+330 pruge Beograd-Bar,
 • Sanacija armirano-betonskog mosta u km 69+369 pruge Beograd-Bar,
 • Sanacija armirano-betonskog mosta u km 75+996 pruge Beograd-Bar,
 • Demontaža postojećeg čeličnog mosta, izrada i montaža novog armirano-betonskog mosta raspona L=7,0 m u km 68+530 pruge Beograd-Novi Sad,
 • Demontaža postojećeg čeličnog mosta, izrada i montaža novog prednapregnutog mosta raspona L=12,20 m u km 64+249 pruge Beograd-Novi Sad,
 • Demontaža postojećeg čeličnog mosta, izrada i montaža novog armirano-betonskog mosta raspona L=7,0 m u km 61+858 pruge Beograd-Novi Sad,
 • Rušenje postojećeg, izrada i montaža novog armirano-betonskog propusta u km 17+149 pruge Beograd-Niš,
 • Demontaža postojećeg čeličnog, izrada i montaža novog armirano-betonskog propusta u km 123+041 pruge Beograd-Bar,
 • Rekonstrukcija objekata na pruzi Lapovo-Kosovo Polje ( 7 objekata ),
 • Rekonstrukcija propusta otvora do 5,0 m na remontu pruge Kovačevac-Kusadak, (sanacija 4 objekta i izrada 2 nova objekta),
 • Rekonstrukcija objekata na remontu pruge Beograd-Pančevo glavna ( 4 objekata ),
 • Sanacija propusta otvora do 5,0 m u okviru remonta pruge Čortanovci-Petrovaradin,
 • Rušenje postojećih i izrada novih armirano-betonskih propusta otvora do 5,0 m u okviru remonta pruge Ćortanovci-Petrovaradin ( 23 objekata ).

  Drumski mostovi i propusti – Glavni projekti rehabilitacije, sanacije...

 • Izrada Glavnih projekata 13 prednapregnutih betonskih drumskih mostova na autoputu E-763 na deonici Obrenovac-Ub Elaborat poravke drumskog mosta preko Brestove reke na državnom putu IA reda br. 2 na km. 280+608,
 • Elaborati popravke dva drumska propusta na državnom putu IB reda br. 16, deonica Mali Požarevac-Mladenovac, na km. 0+768 i 1+975,
 • Glavni projekat rehabilitacije drumskog mosta preko reke Kutinske na nekategorisanom putu u naselju Marina Kutina,
 • Izrada statičkog proračuna, planova oplate i armature za 3 mosta na Koridoru 10 na deonici Gornje Polje-Caričina dolina,
 • Izrada statičkog proračuna, planova oplate, detalja i armature za mostove preko Južne Morave na petlji Predejane,
 • Projekat – Utvrđivanje nosivosti postojećeg drumskog mosta preko Gradačke reke na putu R-233,
 • Projekat radova na redovnom održavanju drumskog mosta preko Gradačke reke na putu R-233,
 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije drumskih mostova na regionalnom putu R-116 i mosta preko reke Brvenice na magistralnom putu M-22,
 • Izrada Glavnog projekta sanacije drumskog mosta preko reke Tamiš kod Farkaždina,
 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije drumskog mosta preko reke Grze V,
 • Izrada Glavnih projekata sanacije drumskih mostova preko reka: Jasenice, Kolubare, Tamnave i Jadar,
 • Izrada tehničke dokumentacije za potrebe izvođenja radova na rehabilitaciji drumskog mosta preko reke Ribnice u Kraljevu,
 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije drumskog mosta preko reke J.Morave (ID 10993) na državnom putu II reda R-223 na km.161+227,deonica puta Vranje-Barelić,
 • Izrada Glavnog projekta rehabilitacije mosta preko Tačević potoka na putu M-25.1 brana HE Đerdap-Požarevac.

  Drumski mostovi i propusti – izgradnja novih, sanacija, rekonstrukcija...

 • Sanacija starog tramvajsko-drumskog mosta preko reke Save u Beogradu (07/08. god.),
 • Rekonstrukcija drumskog mosta preko rukavca Tamiša kod Čente (2005 godina),
 • Sanacija drumskog mosta preko reke Velika Morava na putu Jagodina-Glogovac (06/07 g.),
 • Sanacija drumskog mosta preko reke Osaonica na putu Kraljevo-Kruševac (2006.god.).
 • Radovi na održavanju drumskog mosta preko reke Banjštice na putu R-239 kod Vranjske Banje (2009.god.),
 • Izvođenje radova na održavanju drumskog mosta preko reke Kolubare kod Lajkovca (2009.god.),
 • Izvođenje radova na održavanju drumskog mosta preko reke Toplice u Doljevcu (2010.god.),
 • Izvođenje radova na rehabilitaciji drumskog mosta preko Južne Morave u Vranju na državnom putu R-223 (2011.god.),
 • Izvođenje radova na održavanju dva drumska mosta preko reke Jasenice kod Jarmenovaca(2009. i 2012. god.).

  Pešačke staze na mostovima – projektovanje i izvođenje

 • Rekonstrukcija pešačke staze na mostu ''Uvac'' raspona L=52,8+3x66,0+52,8 pruge Beograd- Bar,
 • Rekonstrukcija pešačke staze na mostu ''Pivnica'' u km 103+431 pruge Lapovo-Kosovo polje,
 • Rekonstrukcija pešačke staze na mostu ''Lozno'' u km 133+129 pruge Lapovo-Kosovo polje,
 • Rekonstrukcija pešačke staze na mostu ''Rudnica'' u km 163+644 pruge Lapovo-Kosovo polje,
 • Rekonstrukcija pešačke staze na železničkom mostu preko Dunava (Pančevački most) L=161,30+3x162,14+161,30 u km 5+721 pruge Pančevo glavna-Zrenjanin-Drž. Granica,
 • Sanacija pešačke staze na železničkom mostu u km 5+721 pruge Pančevo glavna-Zrenjanin-Kikinda-Državna granica (2005-2006. godina),
 • Sanacija pešačke staze čel. železničkog mosta u km 186+228 pruge Beograd-Niš (2007. g.),
 • Sanacija-rekonstrukcija pešačke staze na čeličnom železničkom mostu ''KRIVELJ'' u km 208+238 pruge br. 36 (2007. god.),
 • Sanacija gazišta pešačke staze železničkog mosta preko reke Save kod Šapca,
 • Sanacija-rekonstrukcija pešačke staze na starom tramvajsko-drumskog mostu preko reke Save u Beogradu (07/08 g.).